„ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ ОКОЛО НАС“

Ръководители: Р. Райков и М. Тончева

Ученици от 11г и 11е клас от  профил Химия и ООС имаха за цел да проучат ползите и вредите за човека  от йонизиращите лъчения около нас с ежедневно навлизащите в живота   модерна и „умна“ техника, както нови и точни методи за изследване и лечение в медицината. Също така да проучат как човечеството се стреми за извлече ползите от тях в енергетиката, криминалистиката, археологията и др. области. 

Изпълнявайки поставените задачи те се водиха от основния   принцип на радиационна защита, а именно: Дейностите, водещи до облъчване с йонизиращи лъчения, трябва да бъдат предварително обосновани от гледна точка на техните икономически, социални и други ползи, при което ползата е по – голяма от вредата за здравето на човека, която те могат да причинят.

Задачите:

  1. Ахмед Ахмед – Радиоактивност. Биологично действие
  2. Айлин Адем – Радиоактивността в медицината
  3. Светослав Николов – Датиране с С-14. и Какво е това радон?
  4. Мария Янкова – Аварията в Чернобил – минало или настояще?
  5. Самира Масларова – снимков и видеоматериал по темите.
  6. Изработване на презентацията – Айлин Ахмед и Светослав Николов

Задачите са обединени в една презентация:

Йонизиращите-лъчения-около-нас-проект.pdf

Презентацията не е в пълния си вид, тъй като съдържа много видеа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.