От 8 до 11 юни 2022 година ПГЧЕ „Васил Левски“ е домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“ с партньорските училища: ЕГ „Иван Вазов“- Пловдив, ОУ „Васил Левски“-с.Книжовник, Хасково и АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.По българска традиция гостите бяха посрещнати с хляб и сол и народни танци и забавна викторина, включваща въпроси за характерни изрази, ястия, места и известни личности от Бургас. Гостите се оказаха добре подготвени и отговориха на всички въпроси, с което дадоха сериозна заявка за получаване на званието „почетен бургазлия“.

Работната среща започна с приветствено слово от Весела Иванова – директор на ПГЧЕ „Васил Левски“. Гостите бяха подготвили подаръци, които да останат като добър спомен от срещата и символ на доброто партньорство.В срещата взе участие и Венета Иванова – старши експерт от РУО – Бургас.

Старши учителите по руски език и математика, Нели Кацарска и Милена Андонова презентираха пред присъстващите най-интересните дейности и събития от последната учебна година. Акцентът бе върху проекто-базираното обучение и иновативните седмици, по време на които се представят множеството междупредметни проекти на ученическите екипи.

Информацията и продуктите от голяма част от проектите са публикувани в блога на гимназията, проследяващ иновативната и проектната дейности на гимназията през последните три години. Гостите проявиха голяма заинтересованост, задаваха въпроси и споделиха мисли и идеи за развитието на иновациите в училище.

Ученици от IX и Х клас представиха иновативно проучване на тема– ‘‘Инвазивните видове в България – в кадър ПРИШЪЛЦИТЕ‘‘. Иновативният проект бе разработен в рамките на II иновативна седмица за учебната 2021-2022г. и представен пред екипите от партньорските училища по НП „Иновации в действие“ – ЕГ „Иван Вазов“ гр. Пловдив, АЕГ „Гео Милев“ гр. Бургас, ОУ „Васил Левски“- обл. Хасково,  с. Книжовник.  Ръководители на проекта са старши учителите Светлана Мушева, Ваня Димчева- Костаниян и Лиляна Борисова. Групите, в които работиха учениците имаха определени задачи, свързани с изследване и намиране на информация за даден инвазивен вид – Амброзията, Червенобузата костенурка, Червения блатен рак и Гларуса. Учениците изумиха гостите с уменията си да боравят с латинските наименования на растенията и животните.

Вторият ден от срещата по НП „Иновации в действие“ започна с един много интересен, забавен и познавателен проект на ученици от Х клас с ръководители Антония Янакиева и Силвия Чалъков.В „Капан за сънища“ разплитаха загадките на ума учениците от ПГЧЕ“В.Левски“ и техните гости!Театралността в прочита на съня и неговото „явяване“ в различни аспекти на знанието дава възможност за добра демонстрация какво е феноменологичният подход. Целта е тотално потапяне в темата – още с влизането в пространството на провеждане, гостите са посрещнати от персонажите – Феи на съня, Бог Хипнос, Сомнолог и неговата асиситентка, Фройд, неговите пациентки Дора и Нора, Кошмарът, Съновникът, Капанът за сънища.За да се иниицират като публика гостите получават на влизане красиво изработени пухчета, меки, като съня, в пространството звучи „Аз съм Сънчо“, затъмнено е. Бог Хипнос приветства публиката и разказва на всички колко е важен. За да покажат научната гледна точка на сцената излизат Сомнологът и неговият асистент. Те успяват да поднесат с ефектна презентация биологичния смисъл на съня и неговото значение за оцеляването на човека. На сцената излиза Фройд, който припомня своя принос за тълкуването на сънищата, показва и малко хипноза, за да усили ефекта от харизматичното си присъствие. След което приема да демонстрира сесия с пациентките Дора и Нора. В това изследване е въвлечена цялата публика, която също участва. На финала на проекцията бащата на психоанализата дава ключ за тълкуването на образите на гората, ключа, мазето, тавана, джуджето и мечката. Запонящият се пърформанс на Фройд завършва с култовата реплика – „НЕ ми благодарете, знам, че съм гениален, но не мога да ви спася нито от вашите сънища, нито от Вашите кошмари…..“ И, разбира се, влиза Кошмарът. Той успява да разтрепери публиката, но и да обясни, че всъщност има своята биологича функция – създаден е, за да предупреждава хората за опасност. Самият той обявява кой е най-големият му страх – Капанът за сънища, който вече е на сцената, заедно с Добрите феи на съня, за да разкаже за себе си и легендите, които се носят за него. Разбира се, следва Куиз с много подаръци, за да се види обратната връзка от публиката, която явно е внимавала много, защото бързо преодолява всички въпроси. Последните щрихи на събитието слага поетична презентация с рецитация на лирически творби, в които сънят присъства като състояние, метафора, образ. На фона на актьорското проникновено четене зрителите виждат известни картини за съня. На финала на „Капан за сънища“ публиката получава полезни съвети за сън, както и специалния комплимент – картичка с репродукция на картината „Капан за сънища“ на известния художник Йордан Ангелов, който е учител в гимназията, заедно с лирическа миниатюра, сътворена от педагогическия съветник Димитър Желев.

Следващото предизвикателство за учениците от четирите училища, партниращи си по НП „Иновации в действие“, беше по идея на Нели Кацарска, Силвия Чалъкова и Милена Андонова. Учениците се разделиха на пет отбора. Всеки отбор получи Декларацията за правата на човека и трябваше да избере един от членовете ѝ и да го визуализира чрез рисунка или сценка. По тях следващият отбор трябваше да отгатне какъв е бил изборът. Децата се справиха отлично с рисуването, с изиграването и отгатването.

Проектът ЕКО-ЕХО-22 вдъхнови ученици от Бургас и страната да работят в посока опазване на околната среда.

Това е една ретроспекция на целогодишната работа на клуб „Здравец“. Учениците представиха накратко своите проекти, есета и проучвания, с които са участвали и в различни конкурси и конференции и са получили грамоти и награди. На представянето присъства и преподавател от Университет „Асен Златаров“, добре запознат с работата на нашите възпитаници от клуба на Ваня Димчева-Костаниян във връзка с участието им в конференцията „Да мислим екологично за бъдещето“

Учениците от Х клас представиха свои еко проекти, с които успешно участваха в VI-та НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за ученици и студенти „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“ 23-26 март 2022 г., гр. Бургас, като национална изява от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година.

Участниците в проекта проучиха и представиха актуални въпроси от съвремеността, като проучиха в комплексен план даденостите и экологичните въпроси на Черноморския регион в България, екологичните проблеми и перспективите за развитието им. Работейки по въпросите от проекта и практическата му част се проявиха като едни млади изследователи и бъдещи учени. Във всеки проект имаше и авторско проучване или авторска идея за рашаване на съответния екологичен въпрос. Използвайкии междупредметни връзки, в областта на биологията, екологията, геоекологията и географията, проектите обхващаха различни направления като:

 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;

Успяха да поднесат на съучениците си по един забавен начин различните аспекти от развитието на областите, да анализират и предложат рационални  начини за разпознаването им чрез екологичните и природни маркери.

В резултат на проучванията си придобиха и споделиха пред съучениците си една по – задълбочена екологична култура и хуманно отношение към заобикалящата ни природа и ресурси.

Учениците изумиха гостите с уменията си да боравят с латинските наименования на растенията и животните.

Замисълът на проекта „ЕКО-ЕХО“ е в продължаващото еко-възпитание, т.к. участието на учениците в различни еко-събития и конкурси не бива да бъде еднократно, а да води до промяна от консуматорско мислене по глобалните въпроси на човечеството към съзидателно мислене на поколенията и съзидателно отношение към природата и човека, като част от нея.

Учениците участници в проекта ЕКО-ЕХО-22, завършиха посещението си в Библиотеката с разглеждането на новата сграда. Младите еколози и техните гости се запознаха с всички нововъведения и не пропуснаха да се снимат пред живата стена от скандинавски и кандаски мъх, която се вписва в техния проект.

Всички участници в срещата по НП „Иновации в действие“ с огромно удоволствие посетиха КТК Ченгене скеле. Дори дъждът не успя да развали настроението ни. Вятърът в косите, соленият вкус на въздуха и ревът на мотора на корабчето „Анастасия“ веднага отключиха всичките ни сетива и повишиха нивото на ендорфините.Ченгене скеле ни очарова, с всичко, но най-силно впечатление ни направи харизматичният Гошо Димов – Чикагото, който се оказа много интересен, с невероятно чувство за хумор, умел разказвач и не пропусна нито една подробност от експозицията. Бургаският художник и сценограф, визуален артист, известен с интерактивните си инсталации в музея на Остров Света Анастасия и летище Бургас Венелин Шурелов е създател на визията на етнографската сбирка. Тя е разделена тематично на три части в три къщички. Автори на проекта са арх. Десислава Стоянова и арх. Мариана Сърбова. Въвеждащата част в исторически и археологически план е наречена „Pontus Euxinus“ (от гр. Гостоприемно море). Тя носи едно от древните наименования на Черно море и има за цел да въведе посетителите, запознавайки ги с особеностите на местоположението, история и археология на черноморския басейн, история на възникване и развитие на рибарското селище, флора, фауна и актуални проблеми свързани с екологията. Част от експонатите са медуза горгона, няколко сечени от римската колония монети, част от зъб и челюст на мастодонт, който кротичко си е пасял в бургаския залив. Втората е озаглавена „Тайфа“, защото рибарството е сбор от различни хора и намира израз в множество техни практични умения: лодкарство, мрежарство, ветроходство, навигация, гмуркане, кулинария. Традиционните дейности изчезват заместени от съвременните технологии и начин на живот, но същевременно те ни задължават да ги съхраним и представим по начин, който съвременността изисква. Средствата, с които са представени многопосочните дейности са макети на различни системи за риболов, навигационни и комуникационни уреди, риболовно оборудване, инструменти, съдове, възли, мрежи, сигнални системи и др.Третата носи името „Бурунтия“. Една от характерните особености на рибарското селище, която посреща посетителите и оставя траен визуален спомен, е разнородният предметен свят. Колекцията от материали, обекти, вещи с всевъзможен произход и предназначение подчертават чудатия характер на сливане между представата за съкровища и вехтории. Тя представя обитателите като пъстър сбор от индивидуалности, шарен портрет на хора с неповторим стил на живот.Там е и една интересна инсталация на Симеон Шивачев – известен бургаски художник.

И както беше обещано, на всички гости, които опознаха Бургас и си признаха, че с удоволствие ще дойдат пак, Весела Иванова – директор на ПГЧЕ“Васил Левски“, връчи сертификати за „почетен бургазлия“ и сувенири за спомен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.