Учениците от 11 клас представиха пред своите съученици проект на тема: „Киберсигурност и превенция на рисковете при учениците в онлайн среда“. Обучението беше представено чрез разнообразни мултимедийни инструменти – компютърни презентации, видео, тематични плакат, картички и брошура. Осем екипа от XI-ти клас под ръководството на г-жа Мария Недялкова, учител по ИТ, проучиха, разработиха и представиха своите проекти:

1. Мелиса Митева и Николай Иванов – презентация на тема: „Социални мрежи – удобства и рискове“;

2. Танита Христова и Венелина Димитрова – презентация на тема:“Киберпрестъпления“;

3. Никола Полименов, Татяна Кралева и Надя Захариева – презентация на тема: „Киберсигурност“;

4. Гергана Кирилова и Светослав Андонов – клип на тема: „Често задавани въпроси – кибертормоз и тормоз“;

5. Димо Генчев, Берна Хасан и Мелда Хасан – плакат на тема: „Кибертормоз“;

6. Катерина Чобанова и Юлиян Първанов – брошура и презентация на тема: „Кибератаки“;

7. Велизара Надърлийска, Доника Кошничарова и Мария -Сандра К. Леканг – картички на тема: „Опасностите, които крие Интернет“;

8. Борислав Танков, Елена Димитрова и Кристиян Христов – монолог на тема: „Как онлайн насилието влияе върху участващите“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.