През втори учебен срок учители и ученици осъществиха интердисциплинарен подход в обучението по профилирана подготовка. Интердисциплинарният подход насърчава учениците да прилагат на практика новите знания и умения, формирани в обучението по различни учебни предмети. Развива у тях умения за открояване на съдържателни или функционални връзки между процеси и явления, изучавани в различни дисциплини.

Учениците и техните ръководители: Милена Проданова – профил География и икономика, Ваня Димчева-Костаниян – профил Биология и ЗО, Светлана Мушева – профил Биология и ЗО и Мария Недялкова – профил ИТ, работиха по екипи и представиха своите презентации по различни теми и успяха да направят връзка между съответните предмети. 

Получи се своеобразна „въртележка” между 4 профилни групи с различни профилиращи предмети:

  • Група биология и химия- 11 клас с ръководител Ваня Димчева-Костаниян
  • Група по биология и химия- 11 клас с ръководител Светлана Мушева
  • Група по география- 11 клас с ръководител Милена Проданова
  • Група по ИТ- 11 клас с ръководител Мария Недялкова

В учебните програми на профилните групи се разглеждат теми, касаещи биотехнологиите, погледнати през призмата на глобалното развитие на технологиите. Идеята на проекта е да се проучат и представят значими биотехнологии от гледна точка на различни науки. Учениците, разделени на екипи представяха разработките си по тази тема пред съученици от другите профилни групи.

Продължителност на проекта- 1 месец

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.