Традиционно в рамките на II иновативна седмица за учебната 2022-2023 година и програма мобилност към НП „Иновации в действие“ на 8.06.23г. в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ гр. Бургас учениците от  Клуб по интереси „ЗДРАВЕЦ“ към ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас с ръководител Ваня Димчева-Костаниян представиха годишния си отчетен изследователски проект „ЕКО-ЕХО-23“.

Специални гости на проекта бяха ученици,  преподаватели от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Николаево , ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София, 107.ОУ „Хан Крум“ – гр. София

При влизане в залата гостите получиха символа на „ЕКО-ЕХО”, стилизирано дизайнерско оригами- сърце, символизиращо отношението на учениците към глобалните въпроси на човечеството.

Учениците представиха пред своите съученици и гости свои екологични проекти, с които успешно участваха и представиха гимназията на VII-та НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за ученици и студенти „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“ 23-26 март 2022 г., гр. Бургас с основна тематика тази година „Иновативни решения за чиста околна среда”. Ежегодната екологична конференция е национална изява от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година.

Участниците в проекта представиха актуални въпроси от съвремеността, като проучиха в комплексен план даденостите и экологичните въпроси на Черноморския регион в България, иновативните решения в екологията, екологичните проблеми и перспективите за развитието им. Работейки по въпросите от проекта и практическата му част се проявиха като едни млади изследователи и бъдещи учени. Във всеки проект имаше и авторско проучване или авторска идея с иновативни решения на съответния екологичен въпрос. Проектите обхващаха различни направления в екологията, като:

 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

Успяха да поднесат на гостите по един забавен начин различните аспекти от развитието на екологичната наука и стратегии за опазване на околната среда и съхраняване на биологичните видове, да анализират и предложат рационални  начини за разпознаването им чрез екологичните и природни маркери и авторски идеи.

В резултат на проучванията си придобиха и споделиха пред съучениците и гостите на събитието една по – задълбочена екологична култура и хуманно отношение към заобикалящата ни природа и ресурси.

Учениците изумиха гостите с уменията си да боравят с латинските наименования на растенията и животните.

Всички млади еколози-изследователи подготвиха самостоятелно своите доклади и презентации с елемент на авторско проучване.

Наградени ученици тази година бяха Доника Кошничарова от XI д клас със специална награда на РИОСВ и Теодора Лечева- 2-ро място.

Замисъла на проекта „ЕКО-ЕХО“ е в продължаващото еко-възпитание, т.к. участието на учениците в различни еко събития и конкурси не бива да бъде еднократно, а да води до промяна от консуматорско мислене по глобалните въпроси на човечеството към съзидателно мислене на поколенията и съзидателно отношение към природата и човека, като част от нея.

Използван беше метода за междупредметни връзки, в областта на биологията, екологията, геоекологията и географията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.