ДИРЕКТОР

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

телефон: + 359 56/83 75 91

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

СВЕТОСЛАВА СЛАВОВА

КЕРКА ХАРИЗАНОВА

телефон + 359 56 81 16 40

КАНЦЕЛАРИЯ                                    

телефон  + 359 56 81 16 41

Технически изпълнител/ охрана           

телефон  + 359 56 81 17 24

АДРЕС:

 8004 Бургас, к-с „Лазур“ ул. Копривщица № 10

e-mail: info-200238@edu.mon.bg