Ученици от IX и X клас подготвиха презентация и табла, a ученици от VIII и X клас демонстрираха технически похвати от футболната игра.