Учениците от IX б клас с класен ръководител Милена Андонова подготвиха кратък филм презентация за живота и делото на Св.св.Кирил и Методий

и допълнение „Учи и се забавлявай“

Или чети тук:

Подреди пъзел:

https://www.proprofs.com/games/jigsaw/–2652/

https://www.proprofs.com/games/jigsaw/–2666/

https://www.proprofs.com/games/jigsaw/–2653/

https://www.proprofs.com/games/jigsaw/–2654/

Ако се регистрираш в сайта, можеш да създадеш собствен пъзел

Провери какво знаеш за солунските братя с линк или код

Какво знаеш за Солунските братя

Провери можеш ли да четеш на глаголица

Пробвай да напишеш името си на глаголица

Знаеш ли какво е хайку

Какво е хайку? Стихотворна миниатюра със строго спазвана метрика? Виртуозна лаконичност от три стиха? Микростихове с макроизмерения? Експромпт с огромна концентрация на чувства? Квинтесенция на поезията? Или висш израз на медитация?

Хайку е всичко това и още много друго, което не може да се назове с думи, защото думите ограничават, както твърди дзен-будизмът.

Хайку е стихотворна миниатюра от три стиха с определена ритмика и без рими. Метриката ѝ се изгражда от 17 срички в последователност 5-7-5. Тази асиметричност, която се среща и в икебаната, в японската архитектура и живопис, писателят Я. Кавабата обяснява с асиметрията като символ на многообразието и величието на природата.

Към формалните изисквания принадлежи и задължителното използване на „сезонни“ думи – киго, визиращи четирите годишни времена. Така например пеперудата, цикадата, паякът олицетворяват лятото, вишневият цвят и жабата – пролетта, щурецът – есента, голите клони – зимата.

Върховите постижения на хайку е творчеството на тримата най-големи майстори на хайку – М. Башо, Й. Бусон и К. Исса. Най-бележитият между тях – Башо, получава след смъртта си божествен сан „Светъл бог на летящите звукове“.

Текстът е част от статия на София Филипова от литературният портал liternet.bg

Пробвай да напишеш хайку като използваш някоя от думите: просвещение, духовност, култура, език, азбука

Ако си добър с английския език, можеш да използваш този генератор:

https://www.poem-generator.org.uk/haiku/

Знаеш ли какво е синкуейн?

Какво е синкуейн? Малък стих, състоящ се от 5 реда, без рими. За първи път този термин се използва от американската поетеса Аделаида Крэпси преди 100 години. Вдъхновена от японската литература, тя създава нова стихотворна форма, която се състои от 5 реда, всеки от които съдържа определен брой срички. Според нейната теория, традиционният синкуейн трябва да се състои само от 22 срички: 2 от които са на първия ред, 4 на втория, 6 – на третия, 8 — на четвъртия и 2 — на петия.

В часовете по литература в американските училища се използва така нареченият дидактически синкуейн. Той се различава по това, че не се изисква точно отчитане на сричките, които се използват във всеки ред, а имат значение броят и видът на думите.

Първият ред се състои само от 1 дума (съществително), която определя темата.

Втори ред – 2 думи (причастия или прилагателни имена), които се използват за описание на свойствата на основната тема.

Трети ред – 3 думи (причастия или глаголи) – показват действията на основната тема.

Четвърти ред– най-дългият, се състои от 4 думи. Тук авторът трябва да изрази своето лично мнение по отношение на темата на стихотворението с изречение.

Пети ред се състои отново само от 1 дума (която може да бъде всяка част на речта). Това е един вид резюме на текста, което разкрива същността на темата. Често е синоним на думата от 1 ред.

Пробвай да напишеш синкуейн като използваш някоя от думите: просвещение, духовност, култура, език, азбука

Ако си добър с английския език, можеш да използваш този генератор:

https://www.poem-generator.org.uk/didactic-cinquain/