6 ЮНИ – 221 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПУШКИН. ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА, РУСКИЯ ЕЗИК И РУСКАТА КУЛТУРА

Честваме Пушкин, всъщност честваме способността на поетическото слово да проникне в тайната на битието и човешкото съществуване, да изрази неизразимото, каквото са всъщност животът и…