Вчасовете по компютърен дизайн учениците откриват възможностите за ефектно представяне на информацията чрез компютърната текстообработка, графика и презентация, както и да усвоят основните инструменти за планиране, оформление и дизайн на уеб страници.

Вниманието е насочено към практическото приложение на получените знания с цел решаване на конкретни практически задачи.

При обучението учениците изработват различни шаблони на текстови документи – автобиография, мотивационно писмо, етикети, табелки, меню, визитка, календар, покана, картичка, брошура, бланки и пликове; обработват графични изображения, създават интерактивни компютърни презентации; изучават дизайн и управление на уеб сайт.

Collage by Denis Ahmed
Създаден от Денис Ахмед

Изяви

На 14.06.2019 г. учениците от Клуб по компютърен дизайн с ръководител Мария Недялкова представиха своите проекти за изграждане на сайт на основата на HTML език. Велизар Чандър, Димитър Петров, Дияна Ташева, Мария Янкова и Силвия разказаха за своите любими дестинации., които показаха чрез изграден от тях сайт пред 8 в клас с класен ръководител Мариела Георгиева.

Created by Denis Ahmed
Създаден от Денис Ахмед

Представители

Клуб „Компютърен дизайн“ с ръководител Мария Недялкова представи дейността си пред 8 е клас с класен ръководител Мариела Георгиева! Участниците в клуба представиха своите визитки, календарчета и себе си, като за целта изработиха презентация под формата на портфолио! Една от презентациите, на Силвия Иванова, бе озаглавена „Историята ми“, а всички ние се съгласихме, че е най – подходящото име за представянето ни днес, защото всеки разказа нещо за себе си! Учениците от 8 е клас се вдъхновиха и пожелаха и те да направят, своето портфолио, което да представят пред класа в час по Информационни технологии!Станимира Атанасова и Денис Реджеб раздодоха, своите визитки, направени в часовете по проекта, с което още веднъж впечатлиха и вдъхновиха своята публика!Изявата завърши с участието на Магдалена, Мария и Ванеса от 9 е клас, които изпълниха танц, специално измислен за 8 е клас! Благодаря на всички за участието и присъствието! 

Създаден от Денис Ахмед

Коледен базар

Създаден от Денис Ахмед