“В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.”

Слушайте сега с целия си ум,
слушайте, цял славянски народе,
слушайте словото, защото от Бога дойде!

Най-важното и забележително събитие в историята на българската и славянска култура е създаването на славянското писмо.

Днес 11 май се чества като църковен празник на Светите братя Кирил и Методий.

Една продукция на IX Е клас…

Плакат на Елена Кичукува „Ние сме част от всичкото“
Концепция:
Азът в неговото битие говори през ехото на историята, подарена от азбуката на Кирил и Методий. АЗ съм живото им слово.