ТЕМА: Необятният свят на сърцето

КЛАС: X клас

УЧАСТНИЦИ: Александра Димитрова, Анастасия Фам, Виктория Кожухарова, Даниел Кирязов, Доника Кошничарова, Йоана Кънчева, Камелия Петкова, Паула Милчева, Рени Начева, Симона Мархолева, София Борисова, Теодора Лечева, Християна Германова

РЪКОВОДИТЕЛИ: Донка Динева, Йорданка Николова

РЕЗЮМЕ: Идеята на проекта е да се представят интердисциплинарни проявления на „сърцето” като лексема и символ. Разглеждат се фразеологизми, съдържащи думите сърце и душа, които се използват за обозначаване на силни емоции като любов, радост, омраза, мъка, нещастие, които характеризират психологически и волеви човешки качества, вътрешния свят на човек, и да се демонстрира връзката им с народната духовна култура. Чрез проучването на „сърцето”, учениците ще изучават и представят проекциите на сърцето в българския език, руския език, литературата, географията, области като музика, театър и кино. В резултат от реализацията на проекта ще бъде създаден Падлет, посветен на необятния свят на сърцето, на който ще се качат материали от осъществяването на проекта (презентации, лично ученическо творчество) и който ще остане отворен за работа по темата.

ЦЕЛ: Учениците да развият умения за проучвателска и изследователска дейност и да формират културни компетентности.

ЗАДАЧИ:                                                                                                                          

 1. Да разгледат сърцето и душата като „духовни центрове на човека“.
 2. Да проучат развитието на сърцето като символ на чувствата и преживяванията на човека; съвкупност от неговите душевни качества, отзивчивост, мъжество, безстрашие, нещо много мило, много хубаво, скрити неща, мисли у човека; подтик за нещо.
 3. Да осмислят културните ценности.
 4. Да създадат и четат лично творчество.
 5. Да развият презентационни умения и умения за работа в екип.
 6. Да проучат романтиката на природата като представят красиви места, наподобили формата на сърце.
 7. Да надградят уменията за работа с географска карта.
 8. Да развият умения за дизайн на Падлет и работа с електронни приложения и инструменти.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: Български език и литература

ИНТЕГРИРАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

 1. Руски език
 2. География
 3. Музика

ЕКИПИ:

 • Брой екипи: 2
 • Брой участници: 13
 • Подход за формиране на екипите: по избор

РЕСУРСИ:

 • Технологични ресурси: лаптопи

ПРОДУКТ: Изработване на padlet, на който се качва информацията (презентации, лично ученическо творчество).

https://padlet.com/donkadineva/rwb31s3v1mrubtim

ПРЕДСТАВЯНЕ:

 • Форма на защита: крайният продукт се представя пред заинтересовани, като се споделят  отделните продукти, интегрирани в него
 • Организация на представянето: в платформата на MS Teams по предварително изготвен график

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ:

 • Форми за популяризиране: чрез padlet.com
 • Организация на популяризирането: линк към padlet.com се интегрира на сайта на училището и се разпространява в социалните мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.