За трета поредна година ученици и педагози от ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас участваха в „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики“ по Национална програма „Иновации в действие“.

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в училищата-партньори. Целта е да бъде споделен добрият опит между иновативни и неиновативни училища.

Нашето иновативно училище – партньор е Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив, която e едно от най-авторитетните учебни заведения не само в гр.Пловдив, региона, но и в цяла България.

От учебната 2019-2020 г. ЕГ “Иван Вазов” е част от голямата общност на иновативните училища в България с проекта си “ЕГ “Иван Вазов” – училище в облака”.

ЕГ „Иван Вазов“ е Google референтно училище, което означава, че използва облачната платформа Google Workspace for Education и устройствата Chromebook по креативен и иновативен начин в учебния процес и споделя своя опит с други училища, промотирайки продуктите на Google за образованието.
Иновацията на гимназията е „Училище в облака“ и е свързана с прилагането на модела 1:1 (Едно към едно). Това е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.
При модела 1:1 най-важни са учителският екип, организацията и планирането на учебните занятия.
В ЕГ „Иван Вазов“ видяхме наистина работещ модел, учениците и учителите използват устройствата си свободно и без инструкция във всеки учебен час и във всяка класна стая. Устройствата се носят вкъщи, свързаните към тях електронни профили дават достъп до учебните ресурси, нужното съдържание (домашна работа, тестове, документи, бланки и пр.) и другите членове на училищната общност, навсякъде и по всяко време.
Целта на модела е да развие дигиталната компетентност на учители и ученици и да “стъпи” на технологиите като средство за учене и добиване на знания, умения и увереност във всички учебни часове, предмети, проекти. Тази цел е постигната в ЕГ „Иван Вазов“. В часовете и за работа по проекти се използват най-различни приложения като canva, padlet, thinglink, cloud.graasp.eu, ourbox.com и други, прилагат се различни методи като blended learning, проектобазирано обучение, обърната класна стая, на фокус е екипната работа. Всеки час учениците работят индивидуално или по групи на своите устройства Chromebook като следват предварително подготвените задания от учителите. Учителите са с нови роли: ментори, фасилитатори, дизайнери, инструктори, анализатори и мотиватори-оценители.
По този начин се развиват умения за XXI век, пести се време в учебните часове и се оптимизират учебните процеси. Поощрява се сътрудничество между учениците във всички учебни часове и задачи. Учениците и учителите се отдалечават от поведението на консуматори на услуги, които дигиталните технологии и интернет представят и започват да използват уменията си, за да създават реални продукти и съдържание. Технологиите престават да бъдат изолирана, обособена част на учебния процес и се превръщат в естествен и достъпен инструмент за справяне с предизвикателствата.

Другите участници в мобилността бяха двете неиновативни училища: Английска езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Бургас и Основно училище „Васил Левски“, обл. Хасково,  с. Книжовник.

Нашата делегация беше в състав: Весела Иванова – директор, Ваня Димчева-Костаниян – старши учител по биология, Милена Андонова – старши учител по математика и Силвия Чалъкова – учител по философия и гражданско образование.

Ето как премина нашето посещение в ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив. Първия ден се срещнахме с директора на гимназията Вихра Ерамян, Мария Атанасова – заместник-директор по учебната дейност и педагогическия съветник Теодора Пампулова. Директорите на гостуващите училища направиха кратко представяне на ръководените от тях институции, децата разказаха за себе си и участието си в училищния живот. Мария Атанасова ни запозна с иновацията на училището и разгледахме сградата.

На втория ден от посещението ни в ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив по НП „Иновации в действие“ ни посрещна директорът на училището – Вихра Ерамян и представи историята, дейността и постиженията на гимназията. Мария Атанасова разказа за ползите от иновацията – модела 1:1. На срещата присъства и представител на РУО-Пловдив, както и други учители от гимназията. Имахме възможност да посетим учебни часове в паралелки, работещи по модела 1:1. Гостите бяхме разделени на малки групи и наблюдавахме различни часове по предметите: физика, италиански, немски и испански език. Видяхме приложението на техниката и технологията на практика.  

След учебния ден продължихме с културна програма. Посетихме Епископската базилика и Стария град.

На третия ден от посещението ни в ЕГ „Иван Вазов“ програмата започна с две паралелни сесии: за учениците и за педагозите. Учениците в неформална среща обсъдиха вълнуващите ги училищни въпроси. Педагозите получиха по-подробна информация за управлението на процесите при работа по модела 1:1 и променената роля на учителя. Отново посетихме учебни часове в паралелки, работещи по модела 1:1. Този път в ролята на ученици в час по български език и литература. След това домакините представиха част от проектите, по които работят ученици и учители. Два международни проекта по eTwinning, вече интегриран към Еразъм+ и два училищни проекта.  

Благодарим на колегите и учениците от ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив за посрещането, споделения опит, за удоволствието да посетим интересни часове, да се срещнем с активни, любознателни и учещи деца, оценяващи труда и отдадеността на своите ментори-учители, осъзнаващи важността на получаваните знания и умения. Пожелаваме на всички успех!

Очакваме следващата среща в Бургас, за да разкажем и покажем интересните проекти и дейности на нашите ученици и учители.

Още статии за посещението ни в Пловдив:

ЩАСТЛИВИ ДНИ В ПЛОВДИВ ПО НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Щастливи дни и прекрасни емоции за учениците от Руската гимназия по НП „Иновации в действие“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.