Изследователски проект „Екологичната визитка на България“ в рамките на І иновативна проектна седмица “ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО” 20/21г. в ПГЧЕ „В.Левски“ – 22-26.02.2021г.

Участват ученици от 9 и 10 клас с ръководители Ваня Димчева-Костаниян и Светлана Мушева.

Учениците проучиха зададените им въпроси в областта на биологията, екологията, географията, природоползването, туризма и рекламата.

Направиха изследователско проучване на различни области в България по следните направления:

– Анализ на екологичната обстановка в областта. Наличие на вредни промишлени производства и преработващи отрасли. Списък на основните замърсители в областта.

– Проучване на природните дадености в областта. Природни паркове, минерални извори, туристически привлекателни обекти и др.

– Защитени растителни и животински видове в областта. Включени видове в Червената книга.

– Нови тенденции и перспективи за развитието на областта.

– Прогноза, бъдещ план за развитие на областта за запазване на природните дадености.

– Съставяне на кратък пътеводител за екотуриста на областта.

– Предложение за екологичен символ на областта, чрез който тя ще бъде разпознаваема.

Постигнати резултати:

Участниците в проекта проучиха и представиха актуални въпроси от съвремеността, като проучиха в комплексен план даденостите на различни области в България, екологичните проблеми и перспективите за развитието им, на базата на природните дадености. Работейки по въпросите от проекта и практическата му част се проявиха като едни млади изследователи и бъдещи учени. Успяха да поднесат на съучениците си по един забавен начин различните аспекти от развитието на областите, да анализират и предложат рационални начини за разпознаването им чрез екологичните и природни маркери.

В резултат на проучванията си придобиха и споделиха пред съучениците си една по – задълбочена экологична култура и хуманно отношение към заобикалящата ни природа и ресурси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *