Проект: Моделиране със системи уравнения
Участници: групи от 4 до 6 ученици от 9Д и 9Е клас
Цел: : Стимулиране на самостоятелна познавателна дейност  на учениците в процеса на „моделиране“ на математически отношения.

Обект на изследването Съставяне на  задача, която се решава със система линейни уравнения, адаптирана към избрана от учениците тема
Задачи:
Дефиниране на проблема: избор на реален обект

Създаване на реален обект: Да се елиминира излишната информация и да се опрости възможно най-много, без да се променя проблемът

Създаване на математически модел: Всички взаимовръзки и взаимоотношения между избраните променливи да се изразят на математически език с помощта на символи, уравнения, формули и др.

Решаване на модела: След трансформиране на модела в символи, математическата система да се реши с използване на подходящи методи и техники.
Изследователски методи: Проучване и избор на обект, изследване и опростяване на някои от характеристиките му, познаване на математическите методи и техники за решаване на  съставената задача.

Краен продукт:
Презентации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.