Шестото занятие от обучението по проект „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)” по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. включва запознаване на учениците с резултати от проучвания за основни замърсители на Черно море и политики, програми и добри практики за опазване на Черно море.