Седмото занятие от обучението по проект „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)” по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. цели да ангажира учениците с проблемите на замърсяването на водите и да ги насърчи да бъдат отговорни граждани, които да припознаят идеята за екологично поведение, разбирайки важността от дейностите, познати като 5-те „R“, спазвайки седемте принципа на „Не оставяй следа“ и с малки, но уверени крачки да вървят към по-добро и по-чисто бъдеще на нашата планета.

Отпадъците са нежелани или неизползваеми материали. Отпадъците са всяко вещество, което се изхвърля след  първоначална употреба, или е вече безполезно, дефектно и безпредметно. Отпадъците се генерират в нашите домакинства, офиси, училища, болници и индустрии. Никое общество не е имунизирано от ежедневните проблеми, свързани с изхвърлянето на отпадъци. Естествена част от жизнения цикъл, отпадъците се получават, когато организъм връща вещества в околната среда. Въпреки това, хората произвеждат допълнителен поток от материални отпадъци, които биха претоварвали капацитета на естествените процеси на рециклиране, така че тези отпадъци трябва да се управляват, за да се намали тяхното въздействие върху здравето и околната среда.

Как можете да промените нещо?

Всички тези дейности могат да помогнат за намаляване на въглеродния Ви отпечатък и отрицателното въздействие върху нашата планета.

https://lnt.org/why/7-principles/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.