Осмото занятие от обучението по проект „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)” по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. цели да ангажира учениците с проблемите на замърсяването на природатаи да ги насърчи да бъдат отговорни граждани, които да припознаят идеята за екологично поведение, разбирайки важността от дейностите, познати като 5-те „R“, спазвайки седемте принципа на „Не оставяй следа“ и с малки, но уверени крачки да вървят към по-добро и по-чисто бъдеще на нашата планета. Знятието включваще предложения от ученици – съобщения и действия за намаляване на отпадъците. Обсъждане на идеи за плакати, табла и др., които да се поставят в ПП Странджа и да се оформят като изложба при посещението в Енез, Турция.