Открит урок в Странджа с инж. Румяна Костова, директор на Дирекция на Природен парк „Странджа“. Ученици от ПГЧЕ Васил Левски, водени от учителя Милена Андонова участваха в открит трансграничен урок по проект Морета без отпадъци.

Пътешествието в Природен парк Странджа разкри биологичната съкровищница, съхранила растителни и животински видове от преди няколко милиона години и станала единствен техен дом в Европа. Оригинални послания и призиви за опазване на околната среда отправиха към бъдещи туристи и посетители на парка учениците, които участваха в екологично обучение, насочено към опазване на чистота на моретата, реките и природата около нас. Табелите бяха поставени на избрани от дирекцията места в парк Странджа. Природен Парк Странджа е най-голямата защитена територия в България и предлага уникалния шанс да видите най-големия съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Единствено тук на континента са запазени типичните за края на Терциера гори (отпреди 1 млн. г.).Горите покриват повече от 80% от площта на Парка. Средната им възраст е с 30 години по-висока от средната за страната, а старите гори с възраст над 100 години са 30% от горите в защитената територия – три пъти повече от средното за страната! В естествените масиви от стари гори – най-ценните консервационно значими местообитания – често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години. Странджа е насечена от дълбоко врязани потоци, долове и реки, които създават гъста мрежа сред хълмовете й и правят преминаването им не толкова лесно. В българската част на планината най-големи са Велека и Резовска, които се вливат в Черно море.Ученици от Енез се включиха с он лайн връзка в открития урок. В близост до Енез, Турция се намира Езерото Гала. Програмата предвиждаше посещения на езерата около Бургас, но следобедния дъжд принуди участниците да разгледат езерата Пода, Вая и Атанасовско езеро от автобуса.