Темите, по които работиха учениците са свързани с културното наследство на немскоговорящите страни. През ноември учениците получиха темите си и започнаха своето самостоятелно изследване. На 10.02 се събрахме с двата екипа, обсъдихме и прегледахме свършената работа до момента. Участниците изработиха постери, сглобихме една цялостна презентация и прегледахме преводите на повечето от участниците. На 19 и 21 отново се срещнахме в училище, през останалото време комуникирахме предимно по електронно. Съвместно с двата екипа  изготвихме тематичен немско-български речник на термините и думите, които са характерни за разработените теми. Ръководител Мариана Корадова.

На 21.02 екипите представиха крайния продукт пред публика. Всички се отнесоха с отговорност  и старание към задачите си. Самите участници изразиха задоволство от екипната работа, общуването помежду си и наученото от своите и чуждите презентации.