Човекът е пътешественик по рождение, пътят го е създал и оформил като мислещо същество, пътува Моисей в продължение на цели 40 години през пустинята, за да достигне Обетованата земя, пътешества и Христос, като дори заявява „Аз съм пътят, истината и животът“.

И този мотив се препредава като ехо през всички векове на човешката история.

Одисей, умният и хитрият, който се противопоставя на волята на ревнивите старогръцки богове, се скита далече от дома си в продължение на много години. Пътят е изпитание, той ни променя, едни тръгваме на път, други се връщаме – пораснали, възмъжали, изтрезнели. Или излекувани от илюзиите си като испанския идалго, за съжаление. А има и друг тип пътешественици, такива, които не се променят вътрешно, вместо това променят околната среда, в която попаднат. Такъв е Робинзон от епохата на Просвещението. Мотивът за пътя се повтаря като ехо и също като ехото е променлив в различните му отражения.

Ръководителите на групата, Рада Гешева, учител по Български език и литература и Николай Фенерски, учител по Български език и литература и ИТ, възложиха задача за проучване на учениците, като уточнихме параметрите – как мотивът за Пътя се е предавал като ехо през хилядолетията в световната литература от Библията и историята на Моисей, в пътя на Одисей, описан от Омир, до пътуващия Рицар на печалния образ Дон Кихот и корабокрушенеца-колонизатор Робинзон Крузо. Пътуващият човек е тема на стотици литературни произведения. Пътят за всеки от героите е различен, но може да се обобщят двата типа пътуване – кръговото и вертикалното, фолклорното и християнското, безкрайното и крайното. Бяха направени интердисциплинарни връзки с философията, антропологията, географията, историята и киното, Средиземноморието и близките брегове като люлка на европейската цивилизация бяха отбелязани като маршрут на много от пътуващите герои. На фона на автори, герои и пътешествия бе приложен гласът на самите участници в проекта, които бяха записани със свои коментари. Мотивът за пътя, повтарящ се като ехо в различни култури и епохи, бе осъзнат по-пълно от учениците, проучването и работата по видеофайла им даде повече увереност в знанията относно изучаваните в училище автори и смятаме, че такива практически проекти носят голяма образователна полза.

Задачи пред учениците:

 • Проучване на Библията и историята на Мойсей
 • Проучване на „Одисея”
 • Проучване на „Дон Кихот”
 • Проучване на „Робинзон Крузо”
 • Създаване на сценарий
 • Аудиозапис на гласовете им
 • Избор на подходяща фонова музика
 • Проучване на софтуер за видеомонтаж (Adobe Premiere)
 • Проучване на съвременните важни геополитически въпроси за миграцията във връзка с поставената тема за пътуващия човек

Краен продукт за финално събитие:

 • Изготвяне на кратък документален филм

Проектен екип:

 • Ученици от 9 класове на ПГЧЕ „Васил Левски”

Ръководители:

Рада Гешева

Николай Фенерски