В рамките на проектната седмица екип в състав Велизар Чандър, Юлина Боева, Гергана Генчева, Андон Митев, Валентина Петкова – ученици от IX г клас с ръководители г-жа Илияна Мелникова и г-жа Антония Янакиева представиха своя проект „Технологични, психологични, екологични и здравословни аспекти в развитието на мобилните комуникации – 5G мрежата“. Тази толкова дискутирана тема бе предствавена чрез интегративния подход, включвайки предметите информационни технологии, физика, психология, екология и биология. Целта на това представяне беше учениците на възраст 15-16 години, активни потребители на интернет, да получат информираност относно услугите, архитектурата и потенциалните опасности от използването на 5G  мрежата, запознавайки се с различните аспекти при изследването на проблемната област.

В различните етапи на проекта като процес учениците развиха уменията си за работа в екип. Те разгледаха явлението като феномен, изследвайки го от различни ракурси и осъзнаха свързаността на отделните предмети и значението на тяхното интегриране в процеса на обучение. Учениците развиха и своите умения за изследователска и проучвателна работа. Особено ценен опит беше възникналата спонтанна дискусия след презентирането на темата между публиката и участниците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.