Целта на нашия проект „Платформи и инструменти за дистанционно обучение“ е да покажем, че развитието на компютрите ни дава възможност знанията, които получаваме в училище и в извън класните дейности, да бъдат представяни в електронен вид, което от своя страна повишава скоростта за предаване на информацията. Информационните технологии позволиха тази информация да бъде запазвана, пренасяна и разпространявана на далечни разстояния по всяко време. Технологиите предоставиха нови алтерантиви за обучение по начин, немислим няколко десетилетия преди това. В частност, постиженията на телекомуникационните технологии проправят пътя за развитието на нови технологии за обучение и средства за комуникация, които могат да предоставят знания без ограниченията на традиционния начин на обучение. Тези нови технологии допринесоха много за развитието на дистанционното обучение. В момента огромен брой учебни, културни и търговски организации използват някаква форма на дистанционно обучение. Ние представихме част от тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.