Проектът има за цел повишаване на общата култура на учениците относно значими за гр. Бургас обекти – природни, културно-исторически, спортни и др. Освен обогатяване на знанията, проектът допринася за развитието и на други умения и компетенции у учениците: екипна работа, работа в дигитална среда (платформи за комуникация и др.), комуникативни способности, събиране и анализ на информация, повишаване на чувството за принадлежност към град Бургас.

Учениците бяха обединени в 4 екипа, според категорията обекти. Те заснеха десетки обекти – сгради, паркове, спортни съоръжения, растения и др. След това подбраха от тях най-интересните и емблематични, откриха информация за тях, създадоха електронно табло в платформата Padlet (https://padlet.com/). Представиха постигнатите резултати в проектната седмица на ПГЧЕ „Васил Левски“ (22 – 26.02.2021 г.) на 25.02.2021 г.

Проектът има възможност да бъде доразвит в бъдеще. Екипът има за цел да представи Quiz с въпроси към заснетите обекти в реална среда през втората проектна седмица на гимназията. Перспективите за развитие са свързани със създаване на лога на различните категории обекти, изработване на градски туристически маршрути и сътрудничество с други екипи със сходна сфера на дейност – от ПГЧЕ „Васил Левски“ и от други училища.

Линкове към категориите обекти в Padlet:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.