Изборът на темата „Фолклорът на Странджа – магия и вдъхновение“ е мотивиран от идеята този изследователски проект да представи различни пластове на уникалния странджански фолклор, както и отражението му в музикалната култура на България през 20 и 21 век. Проектът има за цел да запознае младите хора с изключителното богатство, уникалност и красота на местния фолклор, както и да създаде връзка и приемственост между поколенията чрез съхраняване на традициите. Проектът е реализиран от екип, в който участват ученици от 9 б, в, г, е и 10 а и е клас. Ръководител е г-жа Илияна Мелникова, старши учител по музика и информационни технологии.

Проектите може да разгледате на платформата:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.