Проект: МАТЕМАТИКАТА В ИЗКУСТВОТО
Участници: групи от 4 до 6 ученици
Цел: Да се докаже, че съществува връзка между изобразителното изкуство и математиката.
Задачи:
Откриване и анализ на информация по темата;
Изследване как математиката се проявява в различни видове изкуство; „Математическите принципи“ на оформянето в архитектурата, живописта;
Изследователски методи:
Изучаване на литература и интернет източници за запознаване с материала, необходим за извършване на работата;
Анализ на източниците и формулиране на заключение, съответстващо на целта на проекта;
Обект на изследването: връзката между изкуството и математическите науки.
Краен продукт:
Презентация или филм.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.