ПроектИСКАМ ДА СЕ ВЪРНА ПРЕЗ СЪРЦЕТО  

Ръководители: Донка Динева, Йорданка Николова, Оксана Циганкова, Яна Димитрова  

Участници: 4 групи от 9., 10. и 11. клас  

Първа група: 9. клас – 9 ученици  

Втора група: 9. клас – 4 ученици 

Трета група: 9. и 10. клас – 5 ученици 

Четвърта група: 11. клас – 7 ученици  

Цел: Да се представят проблеми, свързани с темата в произведения от различни епохи, литературни направления и автори от различни националности. Да се интерпретират през призмата на други изкуства.  

Задачи: Извличане на информация от художествени творби. Интерпретиране на проблема, представен в художествените текстове, чрез въвеждане на тези, антитези и доказателства. Преводи на откъси от творби. Представяне на български и руски език. Създаване на авторски текст и рисунка по темата. Написване на есе и стихотворение. Записи на музикални изпълнения и прочити.  

Методи: интерпретативен метод, съпоставителен метод и онагледяване  

Краен продукт: презентации, аудио- и видео записи, обединени на платформата Падлет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.