6 ЮНИ – 221 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПУШКИН. ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА, РУСКИЯ ЕЗИК И РУСКАТА КУЛТУРА

Честваме Пушкин, всъщност честваме способността на поетическото слово да проникне в тайната на битието и човешкото съществуване, да изрази неизразимото, каквото са всъщност животът и…

Глаголицата

Първата българска азбука – глаголицата – е създадена през 862 г. (според други учени през 855 година) от Константин-Кирил Философ. Исторически факт е, че през…

11 май-ден на Кирил и Методий

Учениците от IX б клас с класен ръководител Милена Андонова подготвиха кратък филм презентация за живота и делото на Св.св.Кирил и Методий и допълнение „Учи…

1 май – ден на труда

Денят на труда и на международната работническа солидарност се отбелязва ежегодно на 1 май и е един от официалните празници в България. На тази дата…

ИНОВАТИВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ „ЯЖ, УЧИ И ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО“

ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И РЕШЕНИЯ Ръководители на проекта: Ваня Димчева /учител по биология/ Светлана Мушева /учител по биология и химия/ Мария Тончева /учител по химия…

Иновативен изследователски проект „Глобалният продоволствен проблем и населението на света“

Тематични области. Интегрирани предмети. География и икономика, биология и здравно образование, биотехнологии, генетика Актуалност на темата. Актуалността на избраната тема има редица основния. Те намират израз…

Ехо

Човекът е пътешественик по рождение, пътят го е създал и оформил като мислещо същество, пътува Моисей в продължение на цели 40 години през пустинята, за…

Технологични, психологични, екологични и здравословни аспекти в развитието на мобилните комуникации – 5G мрежата

В рамките на проектната седмица екип в състав Велизар Чандър, Юлина Боева, Гергана Генчева, Андон Митев, Валентина Петкова – ученици от IX г клас с…

ПРОТОТИП НА ДИГИТАЛЕН ТЕМАТИЧЕН РЕЧНИК НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ

Тематични области. Интегрирани предмети. История, обществени науки, руски език, английски език, ИКТ, изкуство, природни науки, предприемачество, AL  2. Целева аудитория              Нашият продукт представлява  дигитален…

Културното наследство на немскоговорящите страни

Темите, по които работиха учениците са свързани с културното наследство на немскоговорящите страни. През ноември учениците получиха темите си и започнаха своето самостоятелно изследване. На…

PISA В ПГЧЕ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

КАКВО Е  PISA? Programme for Intarnational Student Assessment  – Програма за международно оценяване на учениците  Програмата за международно оценяване на учениците ( PISA ) е проучване в световен мащаб от Организацията за…

Приключенията на Одиф

В проекта „Математически истории“ се включиха 36 екипа/индивидуални участници или общо 77 ученици. При този проект има трансфер на метод от чуждезиковото обучение, който цели…

Конкурс

Учениците от проекти „От пещерата до климатичните промени“ и „Големите научни идеи за 180 секунди“ с ръководител Десислава Маринова-Стайкова отправят покана за конкурс за написване…