Приключенията на Одиф

В проекта „Математически истории“ се включиха 36 екипа/индивидуални участници или общо 77 ученици. При този проект има трансфер на метод от чуждезиковото обучение, който цели…

Конкурс

Учениците от проекти „От пещерата до климатичните промени“ и „Големите научни идеи за 180 секунди“ с ръководител Десислава Маринова-Стайкова отправят покана за конкурс за написване…